S-E-B-I - מה זה אומר עלי?

לאחרונה נחשפנו לא מעט לספריו של רוברט קיואסקי מחבר הספר אבא עני אבא עשיר

המאמר הבא מבוסס על ספריו האחרים של רוברט – "פייק" ו "המדריך להשקעות של אבא אני אבא עשיר".

 

מהם הרביעים האלו ומה כל אות מייצגת ?

B

E

I

S

 כל אות מייצגת סגנון הכנסה שונה, ולכל אות יש את המאפיינים שלה:

 Eemployee  – עובד שכיר

S small business – עסק של אדם אחד

B  –  businessעסק שיש בו עובדים

I  –  Investors – משקיעים

 נבחן את המאפיינים של כל אחד מהרביעים במספר פרמטרים:

 

E

S

B

I

יחסי זמן וכסף

זמן = כסף

זמן=כסף

כסף=זמן של אחרים

כסף מייצר כסף

בשביל מי עובד

מעשיר קופה של מישהו אחר

מעשיר את הקופה של עצמו

אחרים עובדים בשבילו

כולם עובדים בשבילו

מה המניע

ביטחון

חופש להחליט

חיים נוחים

עושר גדול

 שיח פנימי

לזה אני מסוגל

אני מסוגל ליותר

אני מסוגל להרבה יותר

אין דבר שאיני מסוגל

מי בסביבה שלו

משפחה, חברים במעמד שלו

משפחה, חברים במעמד שלו

אנשים ברמה שלו – קולגות שאפשר לשתף איתם פעולה

משקיעים כמוהו

עם מי מתייעץ

משפחה קרובה

משפחה, חברים ומדי פעם קולגות לעסקים

מנטורים + קולגות

קולגות

יחס הלוואות

לכסות את המינוס

לכסות את ההוצאות של העסק

הלוואה לטובת השקעה

לא צריך הלוואות

 תשלומי מיסים

50%

50%

30%

10%

תפיסת העצמי

זה מה שאני יכול

אני יכול עוד קצת

אני יכול הרבה יותר

אין דבר שאני לא יכול

 

איפה מצאת את עצמכם? האם היא עוררה בכם התנגדות כלשהי? האם נשארתם אדישים כלפיה? או שהיא מעלה בכם שאלות ותהיות נוספות.

 השאלה הראשונה שעולה בדרך כלל היא : האם ניתן לעבור בין הרביעים השונים?

התשובה היא כן, אפשר!  

אם כך,  למה אנשים מתקשים לעבור בין הרביעים השונים? למעבר בין הרביעים השונים יש מחיר, המחיר הוא השקעה, מאמץ  ואומץ להתנהל בתנאי בחוסר ודאות ובאזורים לא מוכרים. 

נשאלת שאלה אחרת, מהי מידת האמונה שלנו בעצמנו שאכן שניתן לעבור בין הרביעים השונים?

 יש עוד פרמטרים נוספים אותם להוסיף לטבלה, בחרנו את המשמעותיים ביותר המוכרים לכולנו מחיי היום יום.

פרמטרים נוספים הקשורים במידת האמונה בדברים שכרגע נסתרים מעיננו: רמת הרוחניות שבנו, רמת ההבנה של חוקי היקום, ומוכנות להיפתח ולראות דברים אחרת.